Letras de Bob Marley & The Wailers - Reaction Letras de Bob Marley & The Wailers - Reaction

Bob Marley & The Wailers

Reaction lyrics

Reaction Lyrics

Bob Marley & The Wailers

Talking about reaction, yeah, yeah, yeah.
Talking about attraction, yeah, yeah, yeah.

Said I'm rocking you, yeah, yeah, yeah.
From Shanty Town, yeah, yeah, yeah.

Rocking, rocking, rocking.. yeah, yeah, yeah.
Shocking, shocking, shocking.. yeah, yeah, yeah.
Moving, moving, moving.. yeah, yeah, yeah.
Grooving, grooving, grooving.. yeah, yeah, yeah.
Walking, walking, walking.. yeah, yeah, yeah.

To every little action, yeah, yeah, yeah.
There's a reaction, yeah, yeah, yeah.

You don't give that soul, no, no, no.
You don't give that soul, no, no, no.

To every little action, yeah, yeah, yeah.
There's a reaction, yeah, yeah, yeah.

Contenido recomendado

Comentarios